Pilihan yang betul bagi penyelesaian masalah alam sekitar anda

MEMBENTUK MASA HADAPAN AIR

LINDUNGI SUMBER AIR KITA

Kualiti, Perlindungan dan Nilai disumbangkan didalam setiap titik air.

CorporateSociaResponsibility1

Memastikan akses kepada perkhidmatan asas, pengedaran sumber yang wajar dan memelihara sumber yang wujud bagi generasi akan datang merupakan suatu cabaran yang agak genting bagi komuniti kita. IMEC bekerja bagi mencapai kesemua matlamat ini setiap hari dengan memerhatikan dan berteraskan Tanggungjawab Sosial Kami dan juga cita-cita kami meyakinkan pelanggan kami, pekerja kami dan rakan-rakan perniagaan kami. Cara bagaimana kami mengintegrasi dengan alam sekitar, menyokong para pekerja kami dan sering mengadakan dialog bersama tenaga kerja kami bagi mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kami supaya dapat diperbaiki dan senantiasa mempunyai kelebihan secara kompetitif.

Pendekatan teratur kami terhadap penilaian dan penambahbaikan yang berterusan disokong oleh petunjuk mengukur prestasi kami dalam isu alam sekitar, sumber manusia, pembelian mampan dan akses kepada perkhidmatan asas.